A Nyíregyházi Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

 

Turizmus-vendéglátás ágazati oktató (turisztika szakterület)

munkakör betöltésére.

 

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama:

Határozott idejű munkaviszony (Tartósan távol lévő helyettesítésére, 2023. szeptember 01-től legfeljebb 2025. július 31.-ig)

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum

4400 Nyíregyháza Krúdy Gyula utca 32.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szakképző intézményben a turizmus-vendéglátás ágazat turisztika szakterülethez kötődő tárgyak oktatása német nyelven is, és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.

 

A munkavállaló juttatásai:

A munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú szakirányú végzettség, német szakmai nyelvtudást igazoló dokumentum
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz,
 • motivációs levél, fizetési igény megjelöléssel,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,

 

 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

 

A munkakör betöltésének várható időpontja:

 1. szeptember 01.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. augusztus 17.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsigó Zita igazgató nyújt, a 06/70/ 1980059 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.)  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: NSZFH/626/001506-2/2023., valamint a munkakör megnevezését:  Turizmus-vendéglátás ágazati oktató (turisztika szakterület)

 

Elektronikus úton Zsigó Zita igazgató részére a info@sipkay.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 

 1. augusztus 28.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Az állás publikálási időpontja:

 

 1. 07.27.

Az állás publikálási helye:

 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum honlapjain és Facebookon.