Közzétételi lista

frissítve: 2023.decembr.19.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),
Telefonszám: +36 42 512 340
E-mail cím: info@sipkay.hu
Honlap: www.sipkay.hu  www.nyszc.sipkay.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve:
Fenntartó:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Honalp: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 3039300
Honlap: https://www.nive.hu 
E-mail: szakkepzes@nive.hu

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300
Honlap: https://www.nive.hu
E-mail: szakkepzes@nive.hu

c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Honlap: https://www.nyszc.hu/
d)        – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét, Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Elérhetősége: Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Kancellár: Pájer Attila
Elérhetősége: Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Igazgató: Zsigó Zita
Elérhetősége: Telefon: +36-70-198-0059
E-mail: info@sipkay.hu

 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum 4400 Nyíregyháza Krúdy Gyula utca 32.

Nappali munkarend:
Vendéglátásszervező – 54 811 01
Turisztikai szervező, értékesítő – 54 812 03
Kereskedő – 54 341 01
Kereskedelmi értékesítő – 4 0416 13 02 (2020)
Szakács – 4 1013 23 05 (2020)
Cukrász – 4 1013 23 01 (2020)
Pincér – vendégtéri szakember – 4 1013 23 04 (2020)
Kereskedő és webáruházi technikus – 5 0416 13 03 (2020)
Szakács szaktechnikus – 5 1013 23 06 (2020)
Vendégtéri szaktechnikus – 5 1013 23 08 (2020)
Cukrász szaktechnikus – 5 1013 23 02 (2020)
Turisztikai technikus – 5 1015 23 07 (2020)

 

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató https://nyszc.sipkay.hu/dok/jelentkezes/2024-2025/Nyiregyhazi_SZC_Sipkay_Barna_Technikum_Felveteli_tajekoztato_2024_25-re.pdf
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma https://nyszc.sipkay.hu/dok/kozzeteteli_2023/friss/beiratkozasra_meghatarozott_ido_2024_25.pdf
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is https://nyszc.sipkay.hu/dok/kozzeteteli_2023/friss/NYSZC_Teritesi_es_Tandijfizetesi%20Szalalyzat_NSZFH_626_1839-1_2023..pdf
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje https://nyszc.sipkay.hu/dok/kozzeteteli_2023/friss/ellenerzesi_lista_2023.pdf
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli_2022/NYSZC_Sipkay_Barna_Technikum_nyitva_tartas_2022.pdf

https://nyszc.sipkay.hu/dok/kozzeteteli_2023/friss/UTEMTERV_2023_24.pdf

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli_2024/NYSZC_SIPKAY_BARNA_TECHNIKUM_Szakmai_program_2024.pdf

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli_2024/NYSZC_SIPKAY_BARNA_TECHNIKUM_SZMSZ_2024.pdf

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli_2023/NYSZC_Sipkay_Barna_Technikum_Hazirend_2022__.pdf

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége https://nyszc.sipkay.hu/dok/kozzeteteli_2023/friss/oktatok_vegzettsege.pdf
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://nyszc.sipkay.hu/dok/kozzeteteli_2023/friss/Tanterem_beosztas_2023_2024.pdf
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok https://nyszc.sipkay.hu/dok/kozzeteteli_2023/friss/lemorzsolodas_alakul%C3%A1sa_2022_23.pdf
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/az_osztalyozo_vizsga_tantargyankenti_evfolyamonkenti_kov_a_tan_alatti_vizsga_tervezett_ideje.pdf
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/Sipkay_2018_erettsegi_eredmények.pdf 

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/Sipkay_2019_erettsegi_eredmények.pdf 

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/Sipkay_2020_erettsegi_eredmények.pdf 

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli_2021/erettsegi_2020_21.pdf

https://nyszc.sipkay.hu/dok/kozzeteteli_2021/erettsegi_2021_22-osszes.pdf

https://nyszc.sipkay.hu/dok/kozzeteteli_2023/friss/erettsegi_eredmenyek_2022_23.pdf

12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége https://nyszc.sipkay.hu/dok/kozzeteteli_2023/friss/Egyeb_foglakoz%C3%A1sok_2023_24.pdf
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma nem releváns
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli_2022/Vezetői_pályázat_Zsigó_Zita.pdf
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

 

m

KÖZZÉTÉTELI LISTA ARCHÍVUMA