Dr. Kovács Mihályné, született: Szécsi Valéria (1950-2024)

Nyíregyházán született 1950. április 25-én.

A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző vendéglátóipari eladó szakán tanult, majd szerzett szakmai bizonyítványt 1967-ben. Ezt követően a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola pénzügyi levelező tagozatán középfokú államháztartási ügyintéző képesítést kapott. 1973-ban vendéglátóipari üzletvezetői képzettséget, majd 1977-ben szakoktatói diplomát szerzett a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán. Felsőfokú tanulmányait a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta, ahol okleveles pedagógia szakos előadó diplomát kapott. A szakmai életútját 2002-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett közoktatásvezetői oklevél koronázta meg.

Színes és tartalmas életútja is bizonyíték arra, hogy az állandó önképzés, a fejlődés igénye meghatározó szerepet játszott egész életében. Sorsa már a kezdetektől összefonódott választott szakmájával, a gasztronómiával. Alázat és elkötelezettség jellemezte a munka terén mindennapjait. Kiemelt feladatának tekintette a vendéglátás szakembereinek képzését, az „utánpótlás kinevelését” regionális és országos szinten egyaránt. Első munkahelye 1964-1973 között a Szabolcs-Szatmár Megyei Szálloda és Vendéglátóipari Vállalat volt, ahol már vendéglátóipari eladó tanulóként dolgozott, majd ugyanitt lett felszolgáló, később pedig üzletvezető-helyettes, így járva végig a ranglétra fokozatait.  Már itt 1971-től vállalati gyakorlati oktatóként a vendéglátás szakmai képzésébe is bekapcsolódott.

Ez a tevékenysége igazán 1973-tól 2008-ig (nyugdíjba vonulásáig) a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskolában, korábbi almamáterében teljesedett ki. Az évek során szakoktatóként, szaktanárként kezdte oktatói munkáját, majd tanműhelyvezető lett. Elkötelezettsége, szakmai tudása elismeréseként 1990-ben vendéglátó gyakorlatioktatás-vezető megbízást kapott. Széleskörű szakmai tevékenység jellemezte. Pedagógusi munkáját a tanulók támogatása, a képzés fejlesztése, a szakmája szeretete jellemezte.

Kedves Kolléga volt, akinek mosolya, jókedve, szállóigévé vált gondolatai mindig megmaradnak emlékezetünkben. Az iskolai közösség, a tantestület elismert tagja volt. Kollégái rendszeresen keresték, kérték szakmai támogatását. A vendéglátós versenyekre készülő tanulók felkészítésében fontos, támogató szerepet vállalt még nyugdíjba vonulása után is.

Rengeteg érem, elismerő oklevél, különdíj a bizonyítéka mindannak a kitartó, áldozatokkal teli  munkának, amit Valika kollégáival és tanítványaival vállvetve szerzett a pályán töltött évtizedek alatt. Nyíregyháza Kiváló Pedagógus Margócsy Emil-díjjal ismerték el pedagógusi tevékenységét 2006-ban. Nyugdíjba vonulása után a Nyíregyházi Szakképzési Centrum a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikumának javaslatára 2017-ben szakmai életútja és példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként a „Szakma Nagykövete” címet adományozta számára.

A gasztronómia  fáradhatatlan nagyköveteként folytatta munkáját, amit nyugdíjba vonulása után is fontos feladatának tartott. Szakmai egyesületek ismert és elismert tagja volt: a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség regionális szervezetének elnöke, majd tiszteletbeli elnöke; a Schnitta Sámuel Éttermi Kultúráért Egyesületnek tagja és az oktatási bizottságának elnöke; továbbá a Magyar Népi Ízőrző Lovagrend tagja is volt. Számos elismeréssel jutalmazták szakmai elkötelezettségét, kitartását, a vendéglátás és a gasztronómia népszerűsítése érdekében végzett oktatói, pedagógusi tevékenységét. A teljesség igénye nélkül néhány: az országban elsőként Schnitta Sámuel Gasztronómiai Életmű Díjat kapott 2001-ben; majd Balázs Mester Díjat 2010-ben. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöksége és mesterbizottsága a magyar gasztronómiáért végzett kimagasló munkájáért a „Gasztronómia Nagykövete” címet adományozta neki 2014-ben.

Schnitta Sámuel szavai kiválóan összegzik Valika szakmai hitvallását, életútját:

„Múlt nélkül nem lehet sikeres és teljes a jövő.”

Elkötelezett, fáradhatatlan pedagógusa volt iskolánknak és nagykövete a vendéglátásnak. Emlékét kegyelettel megőrizzük.