Központi írásbeli felvételi vizsga

 

 

Kedves Szülők, Diákok!

 

Értesítjük Önöket, hogy iskolánkban a központi írásbeli felvételi vizsgát 2022. január 22-én (szombaton) 10:00 órától tartjuk azoknak a 8. osztályos tanulóknak, akik jelentkezési lapjukat iskolánkba nyújtották be.

 

Kérjük, hogy a tanulók a vizsga megkezdése előtt legalább 30 perccel az iskolában megjelenni szíveskedjenek. A vizsgabeosztást az aulában az ajtókra helyezzük el, oktató kollégák fogják segíteni a tájékozódást az épületben.

 

Kérjük a tanulókat, hogy ne feledkezzenek meg az egészségvédelmi szabályok betartásáról! Az iskolába csak maszkban szabad belépni! A beléptetéskor testhőmérséklet mérésre kerül sor. Az aulában és a tantermekben kézfertőtlenítőszert biztosítunk számukra!

 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy ők a vészhelyzetre való tekintettel nem tudnak belépni az iskolába!

Megértésüket köszönjük!

 

A tanulók hozzák magukkal a személyi igazolványukat, vagy a diákigazolványukat.

 

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a kettő között 15 perc szünet lesz.

A felvételi feladatlapokat kék színű tollal kell kitölteni! A vizsgán körzőn és vonalzón kívül semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható.

 

A kijavított dolgozatok megtekintése:

Ebben a tanévben a vészhelyzeti rendelkezések miatt két módon lehetséges:

  • azok, akik az írásbeli felvételi napján (2022. január 22-én) megadják az email címüket, elektronikusan megkapják a kijavított dolgozatukat 2022. január 27-én (csütörtökön). Észrevételt 2022. január 28-án (pénteken) délután 16:00 óráig tehetnek emailben. Az emailcím: info@sipkay.hu
  • azoknak, akik nem tudnak, vagy nem szeretnének emailcímet megadni, 2022. január 27-én, csütörtökön 8:00 – 16:00 óráig az iskola portáján lezárt borítékban tudjuk átadni a kijavított dolgozatok másolatát. Észrevételre ebben az esetben is 2022. január 28-án (pénteken) 16:00 óráig van lehetőség. Ennek módja: a portára visszahozott másolat és a hozzá tartozó észrevétel. Ebben az esetben igyekszünk helyben azonnal segítséget nyújtani.

 

Értékelő lapok átvételének időpontja (várhatóan, a vészhelyeztben alkalmazható módon):

  1. február 3. (csütörtök) 8:00 – 16:00 óráig. A tanuló, vagy a gondviselő szülő személyesen veheti át az iskola portájánál.

 

Ebben a tanévben kettő alkalommal lehet pótló felvételi vizsgát tenni.

 

A szokásos pótló felvételi írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző alkalommal – nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan pl. közlekedési nehézség, stb.) miatt – nem tudtak részt venni.

A pótló írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 27. (csütörtök) 14:00.

Megtekintés: 2022. február 1. (kedd) 8:00 – 16:00 óráig. A rendes felvételi vizsga megtekintésével azonos módon.

Észrevétel: 2022. február 2. (szerda) 8:00 – 16:00 óráig. A rendes felvételi vizsga észrevételtételével azonos módon.

 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga  azoknak, akik az előző írásbelin COVID-19 fertőzés, vagy hatósági karantén ok miatt nem tudtak részt venni:    

Az érintett tanulóknak 2022. január 28-án (péntek) 16:00 óráig kell a jelentkezésüket benyújtani az iskolának. Emailcím: info@sipkay.hu

Azok, akik jogosultak a második pótláson való részvételre, az időpont: 2022. február 4. (péntek) 14:00.

Megtekintés: 2022. február 9. (szerda) 8:00 – 16:00 óráig. A rendes felvételi vizsga megtekintésével azonos módon.

Észrevétel: 2022. február 10. (csütörtök) 8:00 – 16:00 óráig. A rendes felvételi vizsga észrevételtételével azonos módon.

 

Jó felkészülést és vizsgát kívánunk minden iskolánkba érkező tanulónak!

 

Felvételi eljárásrend a 2022/2023-as tanévre történő beiskolázáshoz

  1. melléklet a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2021/2022. tanévben

A

B

30/2021. (XI.23.) EMMI határozat

NYSZC Sipkay Barna Technikum

1.

Határidők

Feladatok

vészhelyzeti kiegészítés

3.

2021. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

 

 

4.

2021. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

 

 

5.

2021. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

 

 

6.

2021. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

 

 

8.

2021. november 16.

A Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

 

 

9.

2021. december 3.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező  intézménybe.

 

 

10.

2021. december 10.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

 

 

14.

2022. január 22.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

 

 

15.

2022. január 22. 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra.

 

2022. január 22. 9:00-13:00 FELVÉTELI

16.

2022. január 27. 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

 

2022. január 27. 8:00-16:00 MEGTEKINTÉS

 

2022. január 28. 8:00-16:00

 

 

A vizsgázó a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeit eddig a határidőig teheti meg. A határidő jogvesztő.

 

2022. január 28. 16.00

 

Kérelem benyújtási határidő a második pótnapon való részvételre. A kérelmet közvetlenül a vizsgaszervező intézmény vezetőjének kell benyújtani.

 

 

2022. február 2.

 

A második pótnap lebonyolításához szükséges feladatlap igény jelzése az OH felé.

 

 

 

 

Az OH elektronikusan küldi meg a feladatlapokat, melyek sokszorosítása a vizsgaszervező intézmény feladata.

 

 

2022. február 1. 8:00-16:00

 

 

PÓTLÓ MEGTEKINTÉS

 

2022. február 2. 8:00-16:00

 

 

A vizsgázó a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeit eddig a határidőig teheti meg. A határidő jogvesztő.

 

2022. február 3.8:00-16:00

 

 

Értékelő lapok átvétele

 

2022. február 4. 14.00

 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra azoknak, akik az előző írásbelin COVID-19 fertőzés, vagy hatósági karantén ok miatt nem tudtak részt venni.

 

18.

2022. február 7.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

 

 

 

2022. február 8.

 

A vizsgaszervező intézménynek gondoskodnia kell a vizsgadolgozatok kijavításáról legkésőbb eddig az időpontig.

 

 

2022. február 9.

 

A vizsgaszervező intézménynek ezen a napon kell biztosítania a megtekintést. Biztosítható a megtekintés a beszkennelt dolgozatok elektronikus úton történő megküldésével is.

 

 

2022. február 10. 16.00

 

A vizsgázó a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeit eddig a határidőig teheti meg. A határidő jogvesztő.

 

 

2022. február 14.

 

A benyújtott észrevételeket a vizsgaszervezőnek eddig a határig kell elbírálnia.

 

 

2022. február 15.

 

 

Értékelő lapok átvétele

20.

2022. február 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

 

 

22.

2022. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

 

 

23.

2022. március 21–22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

 

 

24.

2022. március 23.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát.
A módosító tanulói adatlapot ekkor kell továbbítani a Hivatalnak.

 

 

25.

2022. március 28.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

 

 

26.

2022. április 7.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

 

 

27.

2022. április 12.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

 

 

28.

2022. április 22.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

 

 

29.

2022. április 29.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

 

30.

2022. május 9–20.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

 

 

31.

2022. május 9. –
augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

 

 

32.

2022. május 20.

A 2022. május 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

 

 

33.

2022. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

 

 

34.

2022. június 22–24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

 

 

 

 

 

Letölthető link: link

Font Resize
Engedélyezi a kontraszt módot?