Nyíregyházi Szakképzési Centrum

 

pályázatot hirdet

                       

takarító

 

munkakör betöltésére

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama:

 

határozott idejű  (2022.01.03-2022.08.31.), 3 hónap próbaidő kikötése mellett

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum 4400 Nyíregyháza Krúdy Gyula utca 32.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az iskola épületeinek, helyiségeinek takarítása. Az iskola területének (tantermek, irodák, folyosók, mellékhelyiségek) tisztán tartása, fertőtlenítése. Elvégzi mindazon munkákat, amivel az iskola igazgatója, illetve a gondnok megbízza.

 

A munkavállaló juttatásai:

 

A munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

– 8 általános, középfokú végzettség

– magyar állampolgárság,

– büntetlen előélet,

– cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

– fényképes önéletrajz,

– végzettséget igazoló okiratok másolata,

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

 

 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja:

 

2022.01.03.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 

  1. 12.15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsigó Zita igazgató nyújt, a 06/70/198-0059-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum (4400 Nyíregyháza Krúdy Gyula utca 32.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: NSZFH/626/000259-14/2021., valamint a munkakör megnevezését: takarító

Elektronikus úton Zsigó Zita igazgató részére a info@sipkay.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 

 

  1. 12.17.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Az  állás publikálási időpontja:

 

2021.12.07.

 

Az állás publikálási helye:

 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum honlapjain és facebookon.

 

 

Font Resize
Engedélyezi a kontraszt módot?