Szervezeti és működési szabályzat

i
Szervezeti és működési szabályzat
i

1. Szervezeti ábra

i

2. Munkakörileírások

i

3. Könyvtári szmsz mellékletekkel 2020

i

4. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

i

5. Iskolai Közösségi Szolgálat formái és adminisztratív feladatainak szabályzata

i

6. A fegyelmi eljaras szabalyai módosított 2020

i

7. Tűzriadó, kiürítési és bombariadó terv

i

8. Informatika szaktantermek működési rendje

i

9. Panaszkezelési szabályzat