Múlt

Történetünk

1975. szeptember l-én új, korszerűen felszerelt iskolában kezdték meg a tanévet a nyíregyházi kereskedelmi szakközépiskolások és szakmunkástanulók.

Hosszú és göröngyös volt az az út, mely a két tagozat találkozásához vezetett, s indokolttá tette egy új középiskola építését a városban.

A régmúlt

Az 1800-as évek második felében Magyarországon az ipar és a kereskedelem kétségbeejtő válságba jutott.

Ilyen bizonytalan s nehéz viszonyok között Nyíregyháza kereskedelméről beszélni nem lehetett, így kereskedelmi szakoktatásról sem esett szó elég sokáig.

1889-ben a nyíregyházi Kereskedők és Gazdák Köre fiúkereskedő-tanonciskolát létesített. Megszervezésére annak idején Ruhmann Andor ág.h.ev. elemi iskolai igazgató kapott megbízást, aki az evangélikus egyház központi elemi iskolájának épületében szerzett helyet intézményének. Itt nyílt meg egymás után az I., a II. és a III. osztály.

Később a régi I.-III. osztály mellé egy IV. – ún. továbbképző – osztály létesítését is előírta a törvény. Ez a törvény fogalmazta meg azt is, hogy az oktatásra lehetőleg felső kereskedelmi iskolai tanárokat kell alkalmazni. Így lett az új igazgató Tester Kálmán.

A XX. század eleje

1918-ban nyílt meg a városi felső kereskedelmi iskola és ennek egyik intézménye az egyéves női kereskedelmi tanfolyam.
1929-ben indult az Angol Kisasszonyok tanintézetében a Női Felső Kereskedelmi iskola első osztálya.
S Hogy milyen tantárgyakat tanítottak akkor? Vallást, olvasást, földrajzot, szépírást, kereskedelmi számtant, könyvvitelt, váltóismeretet, levelezést, irodai munkát. A kereskedői tevékenység foglalkozás szerint a következőkép­pen alakult: rőfös, fűszerkereskedő, divat- és rövidáru-, arany-, vas-, bőr-, könyv-, fa és üvegkereskedő.

A II. világháború után

1945 a tanoncképzésben is nagy változást hozott.
Az általános iskola 8. osztályának elvégzését tette kötelezővé az Ideiglenes Nemzetgyűlés a népiskola, az I-IV. gimnáziumi, valamint polgári iskola összevonásával. Így csak az általános iskolai tanulmányok befejezése után válhatott valaki szakközépiskolai vagy szakmunkástanulóvá.

Az 1949-hen a 4 éves szakmai képzést nyújtó, önálló igazgatásúvá vált a Kereskedelmi Szakközépiskola. Neve gyakran változott. Hívták Kereskedelmi Gimnáziumnak, majd Közgazdasági Középiskola lett, később Kereskedelmi Technikumként vált ismertté.
1965 óta Kereskedelmi Szakközépiskola lett, s feladatául a kereskedelem területén az áruforgalom és a hozzákapcsolódó gazdasági feladatok megoldására képes középfokú képesítéssel rendelkező szakemberek képzését kapta.

Igazgatói voltak: dr. Kiss Istvánné, Danka Pálné és Nemes Imréné.
1954-ig nincs szervezetett kereskedő tanoncképzés. 1954-ben Szabolcs megyében Nyíregyházát jelöli ki a Belkereskedelmi Minisztérium a tanulóképzés megszervezésére.
Az iskola bélyegzőjén a Kereskedelmi és Közétkeztetési Tanulóiskola név szerepel.
Az iskola igazgatója dr. Jaross Kálmánné a Közgazdasági Technikum Kereskedelmi Tagozat tanára lett.

1959. szeptember 1-től az iskola függetlenné vált. Nyíregyházi Kereskedelmi Tanulóiskola néven önállóan működött, igazgatója Bucskó Géza volt.
1968-ban iskolánk új épületet kapott a Széchenyi u. 50 sz. alatt, amely javította az oktatás tárgyi feltételeit, de továbbra is szükség volt a Szabolcs utcai iskola két tantermére és tornatermére. A helyszűke miatt 4 normál és két szükségtanterem épült az iskola udvarán, tornaterem azonban továbbra volt. A tanulólétszám elérte az 1000 főt, délelőtt, délután és este is folyt oktatás.

Ez tette indokolttá egy új iskola építését a szakmunkásképzés számára, amely 1975. szeptemberére el is készült. Az intézmény eredetileg csak a szakmunkásképzés ellátására volt tervezve, de itt helyezték el a Kereskedelmi Szakközépiskolát is közös igazgatás alatt.

A Krúdy utcán.

1975. október 30-án (csütörtökön) délután 3 órakor avatták fel iskolánkat. A létesítmény igazgatója Nemes Imréné lett. Neve először Kereskedelmi Oktatási Központ, majd Nyíregyházi Kereskedelmi Szakközépiskola és Kereskedelmi , Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola lett. 40 pedagógussal kezdték a tanévet.

1977. szeptemberétől az intézmény vezetését Mező Gyula vette át, a tantestület létszáma ekkor már 56 fő volt.

1979. nov. 5-én ünnepelték az iskola fennállásának 25 éves évfordulóját a Móricz Zsigmond Színházban.

A 80-as évek

1981-ben megkezdődött a cukrászkabinet és a „csendes” tanári kialakítása.
1982-ben iskolánk megrendezheti a Szakma Kiváló Tanulója országos verseny döntőjét. Ebben a tanévben térünk rá az 5 napos oktatási hétre a korábbi 6 helyett. Megjelenik a Vekker című diákújság első száma, melynek felelős szerkesztői Kővári Lászlóné és Fehér Sándor.

A 90-es évek

1989-90-es tanév meghatározó eseménye volt a névadó ünnepség, melyre 1989. október 30-án került sor.

1990. május 1-től használatunkba került az Ózon Panzió.

1990. október 30-án felavatták Nagy Lajos szobrászművész Sipkay Barnát ábrázoló szobrát.

1991-92-ben indult az első külkereskedelmi osztály.
Az 1992-93-as tanévben kéttannyelvű képzést indítottunk be magyar – német idegenforgalmi osztállyal.

1995-96-os tanévtől helyileg szétvált a szakközepes és szakmunkástagozat. Októberben átadták a Gádor Béla utcai épületet 8 tanteremmel. A tagozatvezető Hársfalvi Béláné lett.

1997-98-as tanévtől Mező Gyula igazgató úr nyugdíjba vonult, őt Váradi Istvánné igazgató nő váltotta fel.

1998-99-es tanévtől új egyenruhát viselnek a tanulóink. Fehér blúz, hímzett sál, sötét szoknya a lányoké, míg a fiúk fehér inget, hímzett nyakkendőt, valamint sötét nadrágot viselnek az ünnepségeken.

1999-2000-es tanévben első ízben indítottunk el akkreditált felsőfokú képzést kereskedelmi, majd vendéglátó szakmenedzser szakmában a budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolai Karával közösen.

A 2005-06-os tanévtől helyileg újra összeköltözik a szakközépiskolai és szakiskolai tagozat. Ezzel egy időben a Gádor Béla utcán megszűnik a tanítás, s a Krúdy Gyula utcai épületben plusz 7 tantermet alakítottak ki oktatási célokra.

Az akkreditált felsőfokú képzés, a Nyíregyházi Főiskolával együtt is megvalósult és ez is kereskedelmi szakmenedzser keretében szerveződik (ismert nevén TISZK-be).
A 2007/2008-as tanévtől a Területi Integrált Szakképzésbe kapcsolódott be iskolánk, amely újabb lépés a modern szakképzés felé.

Jelen